בחן את עצמך «
עץ העתיד -

כל אחת מהדמויות בתמונה נמצאת במיקום אחר על עץ החיים.

לכל אחת מהדמויות מספר שונה הרשום ב"ביטנה".

tree
מה מספר הדמות המייצגת את המקום בו אתה נמצא כיום?
מה מספר הדמות המייצגת את המקום בו היית רוצה להיות?
 ?מה מעכב אותך

שתף אותנו בבחירותיך ואנו מבטיחים לחזור לחשיבה משותפת! .
שלח לנו דוא"ל או טלפון.

 מייל
 שם וטלפון

משרד  03-6330795    גלית פלד  0522-689911    רונית ברוסטין  office@coachteam.co.il   0546-586805
- Designed by Tamar Weingarten   -